مهر تبریز-دکتر امیر علیزاده دبیر کمیته فوتبال محلات تبریز گفت:مسابقات محلات رده بزرگسالان فصل ۹۶-۹۷ با شرکت ۳۳۰ تیم و با برگزاری نزدیک ۸۰۰ بازی در طول ۹ ماه تیم های برتر خود را شناخت.
تیم قهرمان شهید شمعچیان
تیم دوم انصار رشدیه
تیم سوم مشترکا پاس باقرآباد و استقلال دارایی

print