مهر تبریز:  رییس اداره دامپزشکی شهرستان تبریز با اعلام اینکه اقدامات اکیپ های نظارت بهداشتی این اداره در ایام نوروز بسیار چشمگیر و فعال بوده است گفت: بیش از ۱۲۰۰۰ کیلوگرم مواد خام دامی غیر بهداشتی در فروردین ماه سال ۵۹ کشف وضبط شده است.

به گزارش مهر تبریز ،منصور محمدی با اعلام این خبر افزود: با توجه به افزایش نظارتهای اداره دامپزشکی شهرستان تبریز طی یک ماه اخیر  میزان بیش از ۱۲  تن انواع فرآورده های خام دامیغیر بهداشتی و غیر قابل مصرف انسانی توسط اکیپهای نظارت بهداشتی این  اداره  کشف، ضبط و با اخذ مجوزهای لازم ازمراجع قضایی نسبت به معدوم سازی آن اقدام گردید.

دکتر محمدی از شهروندان تبریزی خواست هنگام خرید مواد خام دامی از قصابی ها و مرغ فروشی های سطح شهرحتمابه تاریخ مصرف درج شده بر روی مواد خریداری شده توجه لازم را مبذول داشته و از خرید هر نوع مرغ و آلایش طیور بصورتفله و بدون بسته بندی و نیز گوشت های چرخ کرده حاضری و غیر بسته بندی بدلیل وجود مخاطرات بهداشتی به شدتاجتناب ورزند.

print