مهر تبریز-معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش کشاورزی گفت: باتوجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات جوی تلاش می کنیم سالانه ۱۵ رقم جدید به بخش ترویج و کشاورزان معرفی کنیم.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،، دکتر کاظم خاوازی در گردهمایی سالیانه موسسه تحقیقات دیم کشور در مراغه با بیان اینکه در انتقال یافته های تحقیقاتی، کارشناسان پهنه و بخش خصوصی ظرفیت بزرگی هستند گفت: بایستی درکیفی سازی محصولات دیم از جمله ارتقای میانگین عنصر روی گندم بیشتر کار کنیم .

وی با بیان اینکه تلاش می کنیم برای تحقیقات کشاورزی دیم کشور بودجه اعتباری ویژه در سازمان برنامه و بودجه ردیف کنیم افزود: در جذب اعضای هیات علمی غیر از فارغ التحصیلان کشاورزی سایر رشته ها مثل سنجش از راه دور و هوش مصنوعی هم لازم است .

معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات ، ترویج و آموزش کشاورزی افزود: باتوجه به تغییر اقلیم و کاهش نزولات جوی تلاش می کنیم سالانه ۱۵ رقم جدید به بخش ترویج و کشاورزان معرفی کنیم.

 

 

 

print