مهر تبریز-در آستانه بازگشایی مدارس، سطح حوزه شهرداری منطقه۳ تبریز توسط مجموعه فضای سبز منطقه گلکاری پاییزه می شود.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مجموعه فضای سبز شهرداری منطقه، سطح حوزه استحفاظی منطقه را در آستانه بازگشایی مدارس گلکاری پاییزه می کند.
نیروهای فضای سبز کاشت گلهای فصلی پاییزه در معابر اصلی و در سطح پارک های محدوده شهرداری منطقه را با هدف زیبایی افزایی و ایجاد مناظر چشم نواز شروع کردند.
مجموعه فضای سبز منطقه رفوژها، میدان ها و معابر را در این عملیات با گلهای تولید گلخانه های تحت مدیریت خویش گلکاری خواهند کرد.

print