مهر تبریز – مدیر عامل شرکت توزیع برق تبریز از اجرای مفاد قانون مجازات انشعابات غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، عادل کاظمی، تصریح کرد: شرکت توزیع برق تبریز جهت برقراری انشعابات قانونی و مجاز برق، برای کلیه متقاضیان در حوزه جغرافیایی این شرکت آماده است.

وی افزود: طی سال های گذشته کلیه واحدهای تحت سرپرستی، ماموریت یافته اند تا نسبت به جمع آوری هر گونه انشعاب غیر مجاز و رسیدگی به درخواست‌های تامین برق مورد نیاز متقاضیان و برقراری انشعاب، به ویژه تبدیل  انشعابات غیر مجاز به انشعابات مجاز در چارچوب قوانین اقدام نمایند.

وی همچنین خاطر نشان شد: از سال ۹۶، دو هزار و ۹۹۴ انشعاب غیر مجاز از شبکه توزیع جمع آوری، و تعداد ۴۷۰ مورد، انشعاب غیر مجاز به انشعاب قانونی توسط این شرکت تبدیل شده است.

کاظمی اذعان داشت: در سال ۹۷ بالغ بر دو هزار و ۶۳۰ مورد انشعاب غیر مجاز در حوزه عملیاتی این شرکت گزارش شده که پس از بررسی های لازم نسبت به جمع آوری و قطع یک هزار و ۴۰۰ مورد از آنها اقدام شده است.

وی در خصوص انشعابات غیر دائم گفت: در سال ۹۶ تعداد درخواست برقراری انشعاب غیر دائم ۹ هزار و ۶۶۶ مورد، توسط واحد های تابعه، درخواست‌ها ثبت و پس از بازدید محلی و مطابقت با مفاد قانونی مذکور نسبت به برقراری دو هزار و ۶۳۸ فقره از آن‌ها اقدام  بعمل آمده است.

وی افزود: در سال ۹۷ تعداد درخواست برقراری انشعاب غیر دائم چهار هزار و ۵۵۵ مورد بود که، از طریق واحد های تابعه ثبت و پس از بازدید از محل و مطابقت با مفاد قانونی مذکور نسبت به برقراری سه هزار و ۷۳۱ فقره انشعاب غیر دائم اقدام  بعمل آمده است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت همکاری و همراهی کلیه شهروندان محترم در جهت پیشگیری و جمع آوری مصادیق استفاده های غیر مجاز از جریان برق شبکه، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هر گونه استفاده غیر مجاز از شبکه، موضوع را به سامانه ۱۲۱ اطلاع دهند.

print