مهر تبریز-شهردار منطقه یک تبریز از اجرای طرح (( بــوی مــاه مهــر)) در این منطقه خبرداد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، قربانیان با اعلام این مطلب افزود: طرح تنظیف شهر در قالب ((گوزل تبریزیم)) بسیار اثرگذار بوده و باعث ایجاد فضایی سالم و چشم‌نواز شده و هم اکنون با آغاز فاز جدید با عنوان(( بوی ماه مهر)) تمامی مسیرهای مشرف به مدارس به فضاهای آموزشی حال و هوای بهاری به خود گرفته است .
وی ادامه داد: تمامی اکیپ های حوزه خدمات شهری منطقه یک به صورت چند شیفته در حال پاک سازی مسیرهای فضاهای آموزشی و مدارس هستند و تمامی این مناطق برنامه ریزی در قالب طرح مذکور در دستور کار قرار گرفته و از روز اول اجرای آن، کارگران خدوم منطقه در حال انجام وظایف محوله به نحو احسن بوده اند.
قربانیان تاکید کرد : بسیاری از مدارس و فضاهای آموزشی با اجرای این طرح چهره خود را تغییر داده و بهاری شده اند که یکی از مهمترین اهداف آن نیز همین امر می باشد و امیدواریم که دانش آموزان، معلمان و مدیران عزیز حوزه های آموزش و پرورش روزهای شاد و پر توان و پر تحرکی را به واسطۀ طرح های شهرداری در قالب ایجاد شهری سالم و تمیز را پیش رو داشته باشند.

print