آرمان تبریز-معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز از ساماندهی لبو فروشان تبریز در آینده ای نزدیک خبر داد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز،مسعود برزگر جلالی معاون خدمات شهری و اجرایی شهرداری تبریز با ذکر این خبر، گفت: به منظور ساماندهی وضعیت فعلی لبو فروشان و عرضه لبو به صورت بهداشتی در نقاط مختلف شهر چرخهای مناسب سایباندار ومتحدالشکلی ایجاد، تا لبوفروشان تحت نظارت سازمان میادین شهرداری تبریز در نقاط مختلف به صورت سیار و یا ثابت به فروش لبو ادامه دهند.
وی افزود: در ساماندهی جدید سعی می شود با تعریف راهکارهای مناسب لبو به قیمت مناسب و کاملا بهداشتی به دست مردم برسد.
برزگر جلالی همچنین از ایجاد “بازارپه های زندگی” در آینده ای نزدیک و در مناطق دهگانه تبریز خبر داد و ابراز امیدواری کرد با ایجاد سازو کارهای مناسب و برپایی غرفه های مرتبط بتوانیم دست فروشان و سد معبر کنندگان شهری را در این بازارچه ها مستقر و نیز با قیمت مناسب اجناس و ارزاق مورد نیاز همشهریان عزیز را در این غرفه ها عرضه نماییم.

print