آخرین مهلت نصب کنتور در چاه های کشاورزی
آخرین مهلت نصب کنتور در چاه های کشاورزی
مالکان چاه های کشاورزی آذربایجان شرقی تا پایان سال برای نصب کنتور هوشمند فرصت دارند.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی گفت: مالکان چاه‌های کشاورزی و صنعتی استان در صورتی که تا پایان سال ۱۴۰۲ برای نصب کنتور هوشمند اقدام کنند، از ۵۰ درصد تخفیف آب بها بهره‌مند و در غیر اینصورت در سال‌های آینده از بهره برداری آن‌ها از چاه‌ها جلوگیری خواهد شد.

اسماعیلی با اشاره به محدودیت برداشت آب از منابع زیرزمینی طبق قانون افزود: تاکنون ۴۰ درصد چاه‌های کشاورزی استان، مجهز به کنتور هوشمند شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون از حدود ۱۱ هزار چاه کشاورزی در استان، بیش از ۵ هزار چاه، کنتور دارد.

مجری طرح احیا و تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی افزود: سالانه ۲۵۰ میلیون مترمکعب اضافه برداشت از چاه‌های کشاورزی استان صورت می‌گیرد.

وی هشدار داد: استفاده بی رویه و بیش از حد از آب‌های زیرزمینی، باعث افت سطح آب‌های زیرزمینی، کاهش حجم آبخوان‌ها و در صورت ادامه روند، موجب ایجاد فرونشست و خسارات جبران ناپذیر خواهد شد.