آغازمجددفعالیت قطار مسافری ریل باس تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
آغازمجددفعالیت قطار مسافری ریل باس تبریز-شهرک صنعتی شهید سلیمی- دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

مهرتبریز-با عنایت الهی و پیگیری های اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان و با شروع فعالیت حضوری دانشگاهها و کارگاههای صنعتی ، قطارهای مسافری ریل باس تبریز – شهرک صنعتی شهید سلیمی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹جهت ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه و کارکنان و صنعتگران شهرک […]

مهرتبریز-با عنایت الهی و پیگیری های اداره کل راه آهن منطقه آذربایجان و با شروع فعالیت حضوری دانشگاهها و کارگاههای صنعتی ، قطارهای مسافری ریل باس تبریز – شهرک صنعتی شهید سلیمی – دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از روز سه شنبه تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۹جهت ارائه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه و کارکنان و صنعتگران شهرک صنعتی شهید سلیمی مجددا راه اندازی می گردد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در دو سرویس و روز پنجشنبه در یک سرویس رفت و برگشت ارائه خدمت می کند.
حرکت سرویس اول این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه ساعت ۷/۲۵ صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و برگشت ٱن در ساعت ۱۴/۲۰ دقیقه از ایستگاه راه آهن شهید مدنی خواهد بود .
سرویس دوم این قطار از روز شنبه تا چهارشنبه در ساعت ۱۵/۱۵ از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ایستگاه شهید مدنی مراجعت می کند
این قطار در روزهای پنجشنبه هر هفته و در یک سرویس، در ساعت ۷/۲۵ دقیقه صبح از ایستگاه راه آهن تبریز اعزام و در ساعت ۱۶/۳۵ از ایستگاه راه آهن شهید مدنی مراجعت می نماید .