آموزش مهارتی به بهره‌برداران آذربایجان شرقی  از مرز ۱۸ هزار نفر روز گذشت
آموزش مهارتی به بهره‌برداران آذربایجان شرقی  از مرز ۱۸ هزار نفر روز گذشت

مهرتبریز-مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی  سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارائه آموزشهای مهارتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی آذربایجان شرقی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از مرز ۱۸ هزار نفر روز گذشت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس آیت الله عبادپور در گفتگو با خبرنگاران  افزود: آموزش مهارتی بهره‌برداران با هدف بهبود، ارتقاء و […]

مهرتبریز-مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی  سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ارائه آموزشهای مهارتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی آذربایجان شرقی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۰ از مرز ۱۸ هزار نفر روز گذشت.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس آیت الله عبادپور در گفتگو با خبرنگاران  افزود: آموزش مهارتی بهره‌برداران با هدف بهبود، ارتقاء و ترمیم مهارتهای فنی شاغلان بخش و ایجاد مهارتهای جدید فنی و حرفه­ای برای جوانان روستایی، متقاضیان و علاقمندان به ورود به بخش کشاورزی در راستای اهداف برنامه ­های توسعه ­ای و راهبردی وزارت جهادکشاورزی می‌باشد که از طریق تربیت نیروی انسانی ماهر، نیمه ماهر و کارآفرین در بخش بر اساس استانداردهای شغلی ارائه می­شود.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان خاطرنشان نمود: آموزشهای مهارتی از اثربخش‌ترین شیوه‌های آموزشی و ترویجی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در واحدهای تولیدی است که در کنار آموزش نظری مبانی کشاورزی نوین، به آموزش عملی و بهبود یا ایجاد مهارت در ذی‌ نفعان بخش کشاورزی نیز می‌پردازد.

وی با بیان اینکه در سالجاری ارائه آموزشهای مهارتی به بهره‌برداران بخش کشاورزی در قالب پروژه مهارت افزایی و ارتقاء توانمندیهای اعضای تعاونیها و تشکلهای تخصصی کشاورزان از جمله تعاونیهای باغبانی، زنبورداران، گلخانه‌داران و سایر تشکلها در اولویت برنامه ‌های آموزشی مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی استان قرار داشته است افزود: تاکنون بیش از ۲۴۰ مورد آموزش مهارتی به تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۰ نفر روز توسط کارشناسان و مروجان مسئول پهنه ‌ها و بخش خصوصی در مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها برگزار شده است.