اتفاق تاریخی ملال انگیز در شهر اولین های تبریز!
اتفاق تاریخی ملال انگیز در شهر اولین های تبریز!
مهرتبریز-به قلم ابوالفضل وصالی/ شاید در هر هزار سال یک بار احتمال اتفاقی که در حوزه ی مدیریت حکمرانی آ‌ذربایجان شرقی روی داده است در حد محال تکرار شود، هر چند این اتفاق تلخ و تألم بر انگیز ناظر بر تقارن بستری شدن همزمان دو نماینده ی ارشد دولت در سطح استان و شهرستان مثل سردار خرم استاندار و حاج یونس فاتح فرماندار تبریز بوده باشد !

مهرتبریز-به قلم ابوالفضل وصالی/ شاید در هر هزار سال یک بار احتمال اتفاقی که در حوزه ی مدیریت حکمرانی آ‌ذربایجان شرقی روی داده است در حد محال تکرار شود، هر چند این اتفاق تلخ و تألم بر انگیز ناظر بر تقارن بستری شدن همزمان دو نماینده ی ارشد دولت در سطح استان و شهرستان مثل سردار خرم استاندار و حاج یونس فاتح فرماندار تبریز بوده باشد!

معذالک این رخ داد ناخوشایند بنا به دلیل مذکور واجد ارزش خبری « شگفتی » مطرح در آموزه های روزنامه نگاری قرار می گیرد که در نوع خود می تواند با تمام تلخی و مرارت مرکز استان کلان شهر اولین های تبریز را به ثبت یک پدیده ی تاریخی اولین دیگر نایل ساخته و از آن باب حواس جامعه ی روزنامه گاری را به خود جلب کند !

فلذا این چند سطر را صرفا از جهت ایفای وظیفه ی توجه روزنامه گاری به جنبه ی تعجب برانگیز « نادرالوقوع » فوق که مشابه آن در هیچ دوره ی تاریخی آذربایجان و شاید کل ایران واقع نشده است ،از باب وجود همان ظرافت ارزش خبری « شگفتی »  که عرض شد قلمی کردیم و اگر نمی کردیم فرقی با خشت و گل نداشتیم، لابد ، ولا غیر !

با این حال شفا و سلامت عاجل این دو بزرگوار را در وهله ی بسیار مهم اول بهر بازگشت هر چه زودتر به کانون گرم خانواده های گرامی مربوطه و البته در وهله ی واقعا نه چندان مهم دوم به پشت میزهای مدیریتی شأن مسئلت می کنیم و امیدواریم در این دوران نقاهت بی هیچ دغدغه ای احیانا از روی زمین ماندن امور مدیریتی محوله ، با فراغ خاطر مشغول استراحت شوند چرا که اوضاع ملک و ملت بی هیچ تعللی از غیبت آنان در حد کما فی السابق می چرخد ( شمول ذمه باشید اگر این اشارت را با آن بلغور مشهور همایونی که برای خودش فرموده بود « کوروش آسوده بخواب که ما بیداریم » مغلطه کرده و حقیر را در این سن و سال پیش حضرات سکه ی یک پول فرمائید) ؛ و تنها ملال کسالت آن عزیزان و حرمان دیدار است و بس !

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵