اجرای استانداردهای یونیسف در خانه های کودک شهرداری منطقه ۲ تبریز
اجرای استانداردهای یونیسف در خانه های کودک شهرداری منطقه ۲ تبریز
مهرتبریز-خانه های کودک مراکز فرهنگی شهرداری منطقه ۲ تبریز، طبق استانداردهای یونیسف به شهروندان خردسال آموزش ارائه می کند.

مهرتبریز-خانه های کودک مراکز فرهنگی شهرداری منطقه ۲ تبریز، طبق استانداردهای یونیسف به شهروندان خردسال آموزش ارائه می کند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛  با پیاده سازی استانداردهای یونیسف در ۳ خانه کودک تحت پوشش این منطقه اعم از خانه فرهنگ نرجس خاتون (س)، سرای محله زعفرانیه و خانه فرهنگ و سلامت گلریز، آموزش شهروندان خردسال و کودک طبق این استانداردها انجام می پذیرد.

گفتنی است هدف از بکارگیری این متد توسعه و ارتقای بازیکده ها یا فضاهای بازی مطلوب است که شهرداری منطقه ۲ تبریز از این پس در فراگیری آموزش هایی از قبیل قرآن و احادیث، قصه گویی و کاردستی، سرود و شعر و … برای کودکان، از استانداردهای یونیسف استفاده می کند.