اجرای بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در فاز ۴ شهر جدید سهند توسط شرکت عمران/ توجه به رفع نواقص مساکن مهر در کنار احداث مساکن نهضت ملی
اجرای بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان پروژه در فاز ۴ شهر جدید سهند توسط شرکت عمران/ توجه به رفع نواقص مساکن مهر در کنار احداث مساکن نهضت ملی
مهرتبریز--فرماندار شهرستان اسکو با بیان این‌که امسال شرکت عمران شهر جدید سهند به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه مختلف شهری در برنامه دارد، گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن در فاز ۴ اجرایی می‌شود.

مهرتبریز–فرماندار شهرستان اسکو با بیان این‌که امسال شرکت عمران شهر جدید سهند به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه مختلف شهری در برنامه دارد، گفت: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن در فاز ۴ اجرایی می‌شود.
حسین فیروزی در بازدید از پروژه دیوار چینی مجتمع سلطان فاز۴ که در راستای تکمیل نواقصات مساکن مهر انجام می‌شود، افزود: نواقص موجود در مساکن مهر از جمله مشکلاتی است که در شهر جدید سهند وجود داشته و طبق سیاست دولت سیزدهم این موضوع در کنار اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن دنبال می‌شود.
وی با بیان این‌که حدود ۱۲ پروژه در ارتباط با پروژه‌های مسکن مهر در برنامه شرکت عمران شهر جدید سهند قرار دارد که چند مورد آن در فاز ۴ شروع شده است، ادامه داد: در این رابطه حدود ۵۰ میلیارد تومان پروژه در حال اجرا است.
وی اضافه کرد: در کنار نواقصی چون دیوارچینی، محوطه و…، مسائلی چون نواقص آسانسورها نیز از جمله مطالبات ساکنان برخی از مساکن مهر است که توسط شرکت عمران در حال پیگیری بوده و منابع اعتباری این موارد نیز در حال تامین است تا نواقص تکمیل شود.
وی با بیان این‌که امسال شرکت عمران شهر جدید سهند به میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان پروژه مختلف شهری در برنامه دارد که بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان آن در فاز ۴ اجرایی می‌شود، افزود: ۳ مدرسه نیز در فاز ۴ شهر جدید سهند در دست اجرا بوده و همزمان با اجرای طرح نهضت ملی مسکن زیرساخت‌های فرهنگی و آموزشی نیز توسط شرکت عمران دنبال می‌شود.