اجرای بیش از ۱۷۰ کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب  در سال ۹۵ در سطح استان آذربایجان شرقی
اجرای بیش از ۱۷۰ کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب  در سال ۹۵ در سطح استان آذربایجان شرقی

مهرتبریز: درراستای سالم سازی محیط زیست شهروندان و دفع و تصفیه بهداشتی فاضلاب های خانگی در سال گذشته بیش از ۶۵۵۴۰ فقره انشعابات جدید فاضلاب به متقاضیان در سطح استان واگذار و نصب شده است.

به گزارش مهرتبریز،مهندس علیرضا ایمانلومدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی گفت: در سال گذشته و باکوشش شبانه روزی پرسنل خدوم کارهای ارزنده ای در بخش فاضلاب در شهرهای استان به انجام رسیده است.
مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی افزود: این شرکت در پایان سال ۹۵ حدود ۶۰ درصد جمعیت شهری در سطح استان با جمعیتی بالغ بر ۱۶۸۰هزار نفر را تحت پوشش شبکه جمع آوری فاضلاب قرار داده و با واگذاری بالغ بر ۶۵۵۴۰ فقره انشعاب جدید فاضلاب در سال ۹۵ به متقاضیان در سطح استان کل انشعابات فاضلاب با آحاد به ۶۹۱۶۹۵ فقره می رسد که این رقم نسبت به متوسط کشوری رشد قابل توجهی را در استان نشان می دهد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان با اشاره به لوله گذاری شبکه فاضلاب در شهرهایی که شبکه فاضلاب در آنها اجرا می شود گفت : این شرکت تاکنون بیش از ۳۲۶۰ کیلومتر لوله گذاری فاضلاب در سطح استان انجام داده ودر طول سال گذشته نیز بیش از۱۷۰کیلومتر لوله گذاری فاضلاب از جنس پلی ایتلن دوجداره اجرا نموده است .
وی افزود : بیش از ۹۱ کیلومتر این لوله گذاری در کلان شهر تبریز بوده و بقیه در سایر شهرهای استان اجرا شده است .