اجرای خوشه ای باتیک اسکو و خوشه پنیر لیقوان
اجرای خوشه ای باتیک اسکو و خوشه پنیر لیقوان

مهرتبریز-معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت : با توجه به مطالعات و امکان سنجی های انجام یافته ، اجرای پروژه توسعه خوشه ، برای خوشه های باتیک اسکو و پنیر لیقوان انجام خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد کلامی ظهر (دیروز) چهارشنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات خوشه […]

مهرتبریز-معاون معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت : با توجه به مطالعات و امکان سنجی های انجام یافته ، اجرای پروژه توسعه خوشه ، برای خوشه های باتیک اسکو و پنیر لیقوان انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ محمد کلامی ظهر (دیروز) چهارشنبه در جلسه بررسی مسایل و مشکلات خوشه های کسب و کار استان گفت : اهمیت اجرای برنامه ها و دستاورد های توسعه ای خوشه ای و نقش ان در توسعه صنایع کوچک و متوسط بسیار مهم است.
وی با توجه به ضرورت تشکیل خوشه های صنعتی گفت : اهمیت توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه موجب شده است تا بسیاری از کشورها شکل گیری و تقویت صنایع کوچک و متوسط در مناطق صنعتی را در قالب خوشه به عنوان یک استراتژی توسعه صنعتی منطقه‌ای مورد نظر قرار دهند و به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال از اهمیت خاصی برخوردار شده است
محمد کلامی اظهار داشت : خوشه‌های صنعتی به واسطه تقسیم کار تخصصی همکاری بین صنایع یادگیری تعاملی و سایر اموری که برای رقابتی تر شدن صنایع لازمند می تواند الگوی مناسبی برای توسعه صنعتی محسوب می شوند
وی گفت : شرکت شهرکهای صنعتی استان در راستای برنامه های توسعه ای تعداد ۴۰ خوشه کسب و کار شناسایی نموده است و از این تعداد ۱۳ خوشه کسب و کار اجرایی و ۹ خوشه طی سال های گذشته خاتمه و تحویل شبکه فراگیر مربوطه قرار گرفته است .
کلامی با اشاره به اجرای ۴ خوشه کسب و کار دراستان گفت : از جمله خوشه فرش و تابلو فرش تبریز در راستای حمایت از کسب کار های کوچک با توجه به مطالعات و امکان سنجی های انجام یافته مجوز اجرای پروژه توسعه خوشه ، خوشه های باتیک اسکو و پنیر لیقوان در سالجاری اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت : امکان سنجی خوشه ورنی بافی شهرستان اهر نیز در برنامه کاری شرکت شهرکهای صنعتی امسال قرار گرفته است