اجرای طرح ملی سرباز ماهر در آذربایجان شرقی
اجرای طرح ملی سرباز ماهر در آذربایجان شرقی
مهر تبریز: مدیرکل ورزش وجوانان استان آذربایجان شرقی از اجرای طرح ملی سرباز ماهر در استان خبر داد.

به گزارش مهر تبریز، ستوده نژاد گفت:با اجرای طرح ملی سرباز ماهر در پادگان‌های آموزشی قدس سعید آباد، شهید برخورداری عجب شیر و قدر هادی شهر سربازان دوره آموزشی از آموزش‌های مهارتی پیش از ازدواج و مهارت‌های کارآفرینی بهره مند می‌شوند.

ستوده نژاد گفت: مدرسان این دوره‌های آموزشی دانش آموختگان دانشگاه‌های کشور هستند و در حوزه تخصصی خود حرفی برای گفتن دارند که ما در تعامل با جهاددانشگاهی از توانمندی‌های این عزیزان استفاده می‌کنیم تا سربازان پادگان‌های آموزشی از زمان خود استفاده‌های دیگری نیز علاوه بر آموزش اصول رزم بنمایند.

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان استان آذربایجان شرقی افزود: تنها در آبان ماه امسال ۹۹۷۱ سرباز تحت آموزش قرار گرفته و در رابطه با مهارت‌های پیش از ادواج، زندگی مشترک، مهارت‌های کارآفرینی و اشتغال محتوای استاندارد دریافت کرده اند.

ستوده نژاد همچنین از پایش و نظر سنجی از شرکت کنندگان در این دوره‌های خبر داد و گفت: بازتاب سربازان شرکت کننده در این دوره‌ها مطلوب است و به مرور نیز مفاهیم و مباحث دیگری به این طرح افزوده خواهد شد.