اجرای طرح «گوزل تبریزیم» در حوزه فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
اجرای طرح «گوزل تبریزیم» در حوزه فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
مهرتبریز-در قالب طرح جامع فضای سبز "گوزل تبریزم" عوامل فضای سبز منطقه ۸ از دهم مهر ماه اقدام به عملیات اصلاح فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی شهر کردند.

مهرتبریز-در قالب طرح جامع فضای سبز “گوزل تبریزم” عوامل فضای سبز منطقه ۸ از دهم مهر ماه اقدام به عملیات اصلاح فضای سبز منطقه تاریخی فرهنگی شهر کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز،به منظور اصلاح و ساماندهی فضای سبز شهری، مقاوم سازی و تقویت درختان و همچنین در جهت بهبود خاک فضای سبز منطقه، عوامل فضای سبز منطقه ۸ از دهم مهر ماه عملیات اجرایی طرح گوزل تبریزیم را آغاز کرده و طی برنامه زمانبندی شده اقدامات اجرایی مد نظر را پیش می برند.

حذف شاخه های خشک، کود دهی و تغذیه، بهبود وضعیت آب رسانی، حذف تنه جوش و پا جوش، پاکسازی ردیف کاری‌ها و انبوه کاری‌ها، ترمیم چمن کاری‌ها و کند و کوب و هوادهی و برداشت خاک اضافی رفوژهای کناری و باند میانی از بخش‌های مختلف اجرای این طرح به شمار می‌رود.