اجرای هرچه سریعترفاضلاب برای این شهرک ضروری است
اجرای هرچه سریعترفاضلاب برای این شهرک ضروری است

مهرتبریز:مهندس امیرکمالی نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر به همراه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان آذربایجان شرقی ازروند اجرای پروژه فاضلاب مسکن مهر شهرک ولی عصر بناب بازدید نمود.

به گزارش مهرتبریز،، مهندس امیرکمالی ضمن بازدید از مراحل پیشرفت اجرای طرح فاضلاب این شهرک از نزدیک با مشکلات این طرح آشنا شدند.
وی افزود : باتوجه به عدم جذب چاه های جاذب فاضلاب دراین منطقه وبالابودن سطح آبهای زیرزمینی اجرای هرچه سریعترفاضلاب یک امر ضروری برای این شهرک محسوب می شود.
ایشان در ادامه با اعزازی نمایند مردم بناب درمجلس شورای اسلامی و فرماندارشهرستان بناب نیزدرمحل فرمانداری دیدار و ضمن ابراز رضایت ازپیشرفت اجرای فاضلاب ازمهندس ایمانلورئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت آب فاضلاب استان تشکروقدردانی نمود.
اعزازی نماینده شهرستان بناب در مجلس شورای اسلامی نیز ضمن ابراز خشنودی از حضور نماینده تام الاختیار وزیر نیرو در مسکن مهر درخصوص مشکلات این طرح توضیحاتی ارائه نموده وخواستارحل اعتبارات ملی برای این پروژه شدند.
مهندس امیرکمالی نیز در این دیدارضمن بیان مشکلات فیزیکی ومنطقه ای مساعدت خود رابرای تامین اعتبارات این طرح اعلام نمودند.