احداث خیابان دسترسی ضلع غربی استادیوم یادگار امام (ره) توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز
احداث خیابان دسترسی ضلع غربی استادیوم یادگار امام (ره) توسط شهرداری منطقه ۳ تبریز

مهر تبریز-به منظور دسترسی از جاده قدیم روستایی به ورودی استادیوم یادگار امام (ره) خیابان ۲۰ متری به طول ۱ کیلومتر احداث می شود .

مهر تبریز-به منظور دسترسی از جاده قدیم روستایی به ورودی استادیوم یادگار امام (ره) خیابان ۲۰ متری به طول ۱ کیلومتر احداث می شود .
به گزارش خبرنگار ما درتبریز ؛ به جهت سهولت تردد تماشاگران به استادیوم یادگار امام (ره) مسیر دسترسی از جاده قدیم روستایی از آخر خیابان امامیه به ورودی استادیوم یادگار امام (ره) احداث می شود .

در بازدیدی که به همین منظور توسط مهندس موحدنیا شهردار منطقه ۳ و دکتر اصغری مدیر عامل محترم سازمان مدیریت پسماند داشتند بر اجرای هر چه سریعتر این پروژه با همکاری سازمان مدیریت پسماند و شهرداری منطقه ۳، تاکید کردند این خیابان با مشارکت منطقه ۳ با مدیریت پسماند احداث خواهد شد ، که طول این خیابان ۱ کیلومتر و در عرض ۲۰ متر خواهد بود و هدف از اجرای پروژه سهولت تردد تماشاگران فوتبال و کاهش بار ترافیکی می باشد .
لازم به ذکر می باشد این پروژه بنا به دستور شهردار محترم تبریز جناب آقای دکتر ایرج شهین باهر جهت سهولت تردد تماشاگران عزیز احداث می شود .