اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای تصفیه خانه فاضلاب مراغه بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های (ISO 9001:2015،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018)
اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای تصفیه خانه فاضلاب مراغه بر اساس آخرین ویرایش استاندارد های (ISO 9001:2015،ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018)
آرمان تبریز-تصفیه خانه فاضلاب مراغه موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ویرایش جدید برای سه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 برای یک دوره یک ساله شد.
آرمان تبریز-تصفیه خانه فاضلاب مراغه موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ویرایش جدید برای سه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO 45001:2018 برای یک دوره یک ساله شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طی ممیزی نهایی که از طرف شرکت آرین توف پاسارگاد انجام پذیرفت ، تصفیه خانه فاضلاب مراغه موفق به اخذ گواهینامه استانداردهای سیستم مدیریت یکپارچه ویرایش جدید در بخش‌های مختلف پس از احراز شایستگی لازم، به‌واسطه رعایت الزامات برای سه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001:2015 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی  ۴۵۰۰۱:۲۰۱۸ ISOبرای یک دوره یک ساله شد.پیاده سازی سیستم مدیریت یکپارچه  IMS در تصفیه خانه فاضلاب مراغه در راستای اجرای تعهدات، خط مشی و چشم انداز سازمانی می باشد و بهبود ارائه خدمات به عنوان اصل اول مشتری مداری، حفاظت از محیط زیست به عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانی و صیانت از نیروی انسانی به عنوان سرمایه اصلی سازمان، از جمله اهداف مدنظر این طرح بوده است.
از طرفی استقرار سیستم مدیریت یکپارچه (IMS) و اجرای الزامات استاندارد، گامی در جهت بهینه سازی فرآیندهای کاری، پیشگیری از موارد عدم انطباق و اصلاح احتمالی آنها، افزایش ایمنی و در نهایت رضایت مشتری می باشد.
بر اساس اعلام تیم ممیزی در جلسه اختتامیه، مستند سازی و برآورده نمودن مطلوب الزامات سیستم مدیریت یکپارچه جزء نکات قوت سیستم بوده که چارچوب و بستر لازم برای نهادینه سازی الزامات استاندارد فراهم شده است.
این ممیزی در تاریخ  ۹۹/۱۱/۱۸ انجام شده و در نهایت تصفیه خانه فاضلاب مراغه موفق به اخذ گواهینامه سیستم مدیریت یکپارچه برای یک دوره یک ساله شد.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵