استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در کشاورزی
استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای افزایش ضریب نفوذ دانش در کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی ـ زراعی، مراکز خدمات کشاورزی، مراکز خدمات غیردولتی و تلفیقی از مراکز خدمات دولتی و غیردولتی این وظیفه مهم را دارند که ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی را ارتقا دهند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر فتحی در نخستین کنگره ملی مراکز […]

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی ـ زراعی، مراکز خدمات کشاورزی، مراکز خدمات غیردولتی و تلفیقی از مراکز خدمات دولتی و غیردولتی این وظیفه مهم را دارند که ضریب نفوذ دانش در حوزه کشاورزی را ارتقا دهند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ اکبر فتحی در نخستین کنگره ملی مراکز جهاد کشاورزی که با حضور سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، معاونین وزارت، روسای سازمان‌ها و مدیران مراکز جهاد کشاورزی سراسر کشور، در سالن اجلاس سران در تهران برگزار می‌شد، ضمن قدردانی از برگزاری این کنگره فاخر، گفت: مراکز جهاد کشاورزی از ظرفیت‌های بخش خصوصی از جمله شرکت‌ها و مراکز خدمات غیردولتی کمک بگیرند که به این مسئله در دستورالعمل نظام نوین ترویج نیز اشاره‌ شده است.
وی ساختار وزارت جهاد کشاورزی را یک ساختاری ترویجی دانست و ادامه داد: سایر وظایفی که برای وزارت جهاد کشاورزی تعیین‌شده است، برای تسهیل ارتباط با کشاورزان است و کل ساختار این وزارت برای این مأموریت ایجاد شده است که ضمن افزایش بهره وری ، نفوذ دانش در بخش کشاورزی را ارتقا دهد و مروجانی که در دهستان‌ها و مراکز جهاد کشاورزی مستقر هستند، این وظیفه را به انجام می‌رسانند و چند سالی است که مراکز خدمات غیردولتی هم به جمع این مراکز اضافه‌شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی افزود: دولت‌های مختلف سازوکارهای مختلفی را برای این وظیفه در نظر گرفته‌اند که از جمله می‌توان به تعاونی‌های تولید، شرکت‌های سهامی ـ زراعی، مراکز خدمات کشاورزی، مراکز خدمات غیردولتی و تلفیقی از مراکز خدمات دولتی و غیردولتی اشاره کرد.
فتحی ارتباط بخش کشاورزی با بهره‌برداران را ارتباطی بی‌بدیل دانست و افزود: این ارتباط تا سطح دهستان‌ها و روستاها پیش رفته است و کارشناسان پهنه به روستاها مراجعه می‌کنند و به این صورت نیست که کشاورزان برای دیدار آن‌ها بیاید.