استفاده از ظرفیت صداوسیما در آموزش کشاورزان با توجه به گستردگی مخاطب آن
استفاده از ظرفیت صداوسیما در آموزش کشاورزان با توجه به گستردگی مخاطب آن
مهرتبریز-معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: همکاری تنگاتنگ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مرکز صداوسیمای استان این زمینه را ایجاد می کند که از ظرفیت صداوسیما در آموزش کشاورزان با توجه به گستردگی مخاطب آن استفاده شود.

مهرتبریز-معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: همکاری تنگاتنگ سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و مرکز صداوسیمای استان این زمینه را ایجاد می کند که از ظرفیت صداوسیما در آموزش کشاورزان با توجه به گستردگی مخاطب آن استفاده شود.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ شهرام شفیعی در جلسه مشترک با معاونین مرکز صداوسیما آذربایجان شرقی که به منظور هماهنگی جهت تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی برگزار شد، گفت: همه بخش های سازمان جهاد کشاورزی برای ساخت برنامه های متنوع و مفید برای فعالان و بهره برداران بخش کشاورزی با صداوسیما همکاری می کنند و از همه ظرفیت های سازمان در این زمینه استفاده خواهیم کرد.

وی بر معرفی ظرفیت های بخش خصوصی توانمند کشاورزی در حوزه همکاری با صداوسیما تأکید کرد و گفت: البته بخش خصوصی در این زمینه مدنظر است که با اهداف سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و سیاست های وزارت جهاد کشاورزی هم راستا باشد.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی بیان کرد: در طرح جهش تولید در دیمزارها یکی از مواردی که مورد توجه است، آموزش کشاورزان و بهره برداران است و می توانیم در زمینه آموزش هایی که نیاز به حضور در مزرعه ندارد، از ظرفیت صداوسیما استفاده کنیم چرا که جامعه مخاطبین در برنامه های صداوسیما بسیار بیشتر از آموزش های حضوری است.

وی استفاده از پژوهشگران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در برنامه ها مرکز صداوسیمای آذربایجان شرقی را از دیگر زمینه های همکاری فیمابین توصیف کرد و گفت: با توجه به فعالیت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی و مرکز تحقیقات دیم کشور در آذربایجان شرقی، پژوهشگران و متخصصان زبده و باتجربه ای در استان حضور دارند که می توان از آنها در برنامه های تولیدی رادیو و تلویزیون استفاده کرد.