اعضای هیئت مدیره صندوق وام ضروری آموزش و پرورش هشترود مشخص شدند
اعضای هیئت مدیره صندوق وام ضروری آموزش و پرورش هشترود مشخص شدند
مهرتبریزانتخابات هیئت مدیره صندوق وام ضروری آموزش و پرورش هشترود برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ما از هشترود؛ با حضور و مشارکت بالای فرهنگیان شاغل و بازنشسته و با هدف تعیین اعضای هیئت مدیره صندوق وام ضروری آموزش و پرورش، انتخابات هیئت مدیره این صندوق از ساعت ۹ صبح الی ۱۴:۳۰ امروز ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۲ در محل سالن کنفرانس اداره آموزش و پرورش هشترود برگزار شد. و نتایج شمارش آرا منجر به انتخابات آقایان جواد نوبختی و فرید بشیری زندیه از بین فرهنگیان شاغل و آقایان حسن شیری و فیروز کریمی از بین همکاران بازنشسته انتخاب شدند.

گفتنی است: بر فرآیند اجرای انتخابات، مدیریت آموزش و پرورش هشترود، معاونت پشتیبانی و کارشناسان حراست و ارزیابی عملکرد نظارت مستیم داشتند.

اسماعیل رحیمی / هشترود