افزایش ۲۵ درصدی تولید محصولات زراعی استان آذربایجان شرقی نسبت به سال ۹۶
افزایش ۲۵ درصدی تولید محصولات زراعی استان آذربایجان شرقی نسبت به سال ۹۶

مهر تبریز-مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از افزایش ۲۵ درصدی تولید محصولات زراعی در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

مهر تبریز-مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی از افزایش ۲۵ درصدی تولید محصولات زراعی در این استان نسبت به سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگر ما در تبریز،، مهندس نادر زارع تالی در گفتگو با خبرنگار واحد مرکزی خبر صداوسیمای آذربایجان شرقی ضمن بیان این مطلب افزود: سطح زیرکشت محصولات زراعی استان آذربایجان شرقی یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار و تولید محصولات زراعی دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن است.

وی ادامه داد: در حالیکه در سال گذشته تولید محصولات زراعی دو میلیون و ۲۰۰ هزار تن بوده است که ۲۵ درصد افزایش تولید داشتیم که این افزایش تولید به علت بارندگی های به موقع و موثر و با عنایت به تلاش شبانه روزی مدیران و کارشناسان پهنه بوده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: با اجرای طرحهای انتقال یافته های تحقیقاتی، مزارع مشارکتی، پروژه ایران ایکاردا با همکاری محققین بخش تحقیقات و ترویج و آموزش و پرداخت تسهیلات ۱۵ درصدی خط اعتباری مکانیزاسیون از گام های موثر افزایش تولید محصولات زراعی بوده است.

مهندس زارع با اشاره به تامین نهاده های یارانه دار در سطح استان افزود: بذور اصلاح شده در ارقام مختلف و کود مورد نیاز امسال هم مانند سالهای گذشته تامین شده و از این لحاظ مشکلی وجود ندارد.

مدیر امور زراعت سازمان جهادکشاورزی استان گفت: خاک اساس زیربنای کشاورزی است و ادامه حیات و بقای انسان و گیاهان بدون آن ممکن نیست، لذا با کنترل منابع آلاینده، مصرف علمی و اصولی کودهای شیمیایی و کودهای آلی، حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش، مدیریت صحیح نهاده های کشاورزی و اجرای کشاورزی حفاظتی می توان به اهداف و افزایش تولید رسید. ​