امتحانات دانش‌‌آموزان تا پایان هفته لغو شد
امتحانات دانش‌‌آموزان تا پایان هفته لغو شد
 مهر تبریز: بنا بر تصمیم ستاد تشییع شهدای خدمت امتحانات دانش‌‌آموزان تا پایان هفته لغو شد.
 مهر تبریز: بنا بر تصمیم ستاد تشییع شهدای خدمت امتحانات دانش‌‌آموزان تا پایان هفته لغو شد.
▫️ برنامه جدید امتحانات به زودی اعلام خواهد شد
▫️ شایان ذکر است؛ مراکز ارزیابی آزمون استخدامی برای متقاضیان آموزگاری طبق برنامه و بر اساس آدرس های اعلامی در سایت کارا دایر می باشد.