انتصاب مدیر جدید بودجه،تشکیلات،تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز
انتصاب مدیر جدید بودجه،تشکیلات،تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز
مهرتبریز-رئیس دانشگاه تبریز، طی حکمی دهقانی را به سمت مدیر بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری این دانشگاه منصوب کرد.

 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛دکتر نصراله زاده همچنین طی نامه‌ای جداگانه‌ از خدمات محمد حسن پور، که پیش از این مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری دانشگاه تبریز را بر عهده داشت، قدردانی کرد.