انعقاد قرارداد شهرداری تبریز با سازمان تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان
انعقاد قرارداد شهرداری تبریز با سازمان تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان
مهرتبریز-لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر انعقاد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان تامین اجتماعی تصویب شد.

مهرتبریز-لایحه دو فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر انعقاد قرارداد با سازمان تامین اجتماعی برای احداث بیمارستان تامین اجتماعی تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ بر این اساس شهرداری موظف است ۴۲هزار و ۷۰۰ متر از اراضی شهرک خاوران را به مدیریت درمان تامین اجتماعی واگذار کند.

در مقابل نیز ۵ هکتار از اراضی دولتی با کاربری فضای سبز به شهرداری تبریز واگذار می شود که ٢٠ درصد از این اراضی با نظر شهرداری تبریز، تغییر کاربری داده خواهد شد.

شورای شهر تبریز با آغاز عملیات احداث این بیمارستان ٣٢٧ تخت خوابی تا پایان سال موافقت کرد.