اولین دانشجو در رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد
اولین دانشجو در رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تبریز فارغ التحصیل شد
مهر تبریز: اولین دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تبریز با دفاع از پایان نامه خود فارغ التحصیل شد.

به گزارش مهر تبریز، عرفان زارع نژاد، دانشجوی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز با دفاع از پایان نامه خود تحت عنوان”اثربخشی ارائه چندرسانه‌ای با طراحی عاطفی در مقایسه با طراحی ساده بر نگرش و یادگیری درس علوم تجربی پایه چهارم دبستان” به عنوان اولین دانشجوی رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه با کسب نمره درجه عالی فارغ التحصیل شد.
راهنمایی پایان نامه این دانش آموخته دانشگاه تبریز را دکتر کیومرث تقی پور و مشاوره آن را دکتر حسین دهقانزاده برعهده داشتند.

رشته تکنولوژی آموزشی
رشته تکنولوژی آموزشی به عنوان یک حوزه علمی با شناخت از نحوه و چگونگی یادگیری انسان به تسهیل و بهبود آموزش، یادگیری و عملکرد یادگیرندگان می‌ پردازد و بدین منظور گاهی از ابزارها و تجهیزات آموزشی، گاهی از روش‌ ها و راهبردهای یادگیری و آموزش، و در برخی موقعیت‌ ها هم از ترکیب ابزارها و روش‌ های آموزشی مناسب به صورت اثربخش استفاده می‌ کند. معلمان در مدارس، اساتید در دانشگاه‌ ها و مدیران و کارکنان سایر سازمان ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی مختلف که در زمینه آموزش مشغول به فعالیت هستند، جهت اثربخش کردن آموزش و بهبود یادگیری به تکنولوژی آموزشی نیاز دارند.

تکنولوژی آموزشی در دانشگاه تبریز
مقطع کارشناسی رشته تکنولوژی آموزشی از سال ۱۳۶۲ در دانشگاه تبریز راه‌اندازی شده و بر اساس تاریخ این رشته علمی در ایران، دانشگاه تبریز اولین دانشگاهی است که رشته تکنولوژی آموزشی را دایر کرده است. گروه علوم تربیتی دانشگاه تبریز از نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰ اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در این رشته کرده است.