ایجاد یک تشکل آبزی پروری در استان به لحاظ حجم وسیع پرورش دهندگان آبزیان یک ضرورت است
ایجاد یک تشکل آبزی پروری در استان به لحاظ حجم وسیع پرورش دهندگان آبزیان یک ضرورت است

مهرتبریز:  قائم مقام رئیس سازمان و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی گفت: ایجاد یک تشکل آبزی پروری در استان به لحاظ حجم وسیع پرورش دهندگان آبزیان یک ضرورت است.

به گزارش مهر تبریز، مهندس اکبر فتحی در جلسه کارگروه تولیدات دامی ضمن بیان این مطلب افزود: پیگیری مسائل و مشکلات صنف آبزی پروری از کانال تشکلهای آبزیان مقدور است و بدیهی است نبود تشکل در هر صنف مطالبه گری صنف مربوطه را از دستگاه های دولتی بلااثر خواهد کرد.
وی افزود: امروز خیلی از امورات تصدیگری دولتی به بخش خصوصی و تشکلهای مربوطه واگذار می شود، صنف آبزی پروری در این حوزه به علت نبود تشکل مربوطه از خیلی امکانات بی نصیب است که نباید در این خصوص غفلت نمود.
مهندس فتحی خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی مصرف گوشت ماهی به عنوان غذایی مفید و سالم ضروری است و تشکلهای صنفی می توانند با برگزاری جشنواره های پخت و عرضه ماهی در این راستا موثر واقع شوند.
قائم مقام رئیس سازمان و معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهادکشاورزی استان گفت: رودخانه های مرزی ظرفیت بزرگی برای آبزی پروری استان محسوب می شوند و باید با تعامل و هماهنگی بیشتر این پتانسیل عظیم به بالفعل تبدیل شوند.
وی اظهار کرد: در شهرستانهای مرزی جلفا و خداآفرین این امر عملیاتی شده و در حال حاضر ظرفیت آبزی پروری استان ۵ هزار تن در سال است. مهندس فتحی در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: نباید تشکلهای کشاورزی مقابل هم بایستند، باید فضای هم اندیشی و هم افزایی بین اتحادیه های کشاورزی و نظام صنفی کارهای کشاورزی حاکم باشد.