ایرج شهین باهر عنوان کرد: شهرداری ۹۸ موفق‌تر از شهرداری ۹۷ جلسه شورای مدیران شهرداری تبریز
ایرج شهین باهر عنوان کرد: شهرداری ۹۸ موفق‌تر از شهرداری ۹۷ جلسه شورای مدیران شهرداری تبریز
مهرتبریز-شهرداری تبریز در سال ۹۸ به لحاظ درآمد، صرفه جویی و اجرای پروژه های مختلف از جمله عمرانی و فرهنگی عملکردی بهتر و موفق تر از سال گذشته داشته است.

مهرتبریز-شهرداری تبریز در سال ۹۸ به لحاظ درآمد، صرفه جویی و اجرای پروژه های مختلف از جمله عمرانی و فرهنگی عملکردی بهتر و موفق تر از سال گذشته داشته است.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ ایرج شهین باهر شهردار تبریز در جمع مدیران شهرداری با بیان مطلب فوق، گفت: در سال جاری شاید در بعضی حوزه ها نقص داشته ایم اما روی هم رفته مجموع عملکرد تیمی مدیران شهرداری مثبت است که باید به همکارانم خسته نباشید بگویم.

او با اشاره به عملکرد قابل قبول شهرداری های مناطق در سال ۹۸، اظهار کرد: وضعیت شهرداری تبریز به لحاظ درآمد، صرفه جویی و پروژه های مختلف از جمله عمرانی و فرهنگی در سال ۹۸ نسبت به سال گذشته بهتر بوده است.

شهردار تبریز عنوان کرد: تقدیم به موقع بودجه سال ۹۸ به شورای شهر نشان داد که همکاران من در شهرداری تبریز هم در بحث تعرفه عوارض و هم در بحث بودجه جدیت خوبی داشته اند و اکنون باید تلاش کنیم تا پس از تصویب از سوی اعضای محترم شورای شهر، موضوعات بودجه اجرایی شود.