بارگیری ۱۰ واگن به مقصد سازمان‌های قطارشهری تبریز و اصفهان
بارگیری ۱۰ واگن به مقصد سازمان‌های قطارشهری تبریز و اصفهان

مهر تبریز: نماینده شهرداران کشور از بارگیری ۱۰ واگن به مقصد سازمان های قطار شهری کلانشهر های تبریز و ‏اصفهان خبر داد.‏

به گزارش مهر تبریز،  دکتر صادق نجفی با بیان مطلب فوق افزود: از مجموع ۳۱۵ واگن خریداری شده برای سه ‏کلان‌شهر تبریز، اصفهان و شیراز، ۱۰۰ واگن به صورت تکمیل‌شده و مابقی آنها به صورت مونتاژ نشده وارد کشور شده و ‏در تبریز مراحل مونتاژ آن انجام خواهد گرفت.‏
وی ادامه داد: در مجموع ۱۰۰ دستگاه واگن می بایست به صورت ساخت خارجی وارد کشور شود که تا کنون ۸۵ دستگاه ‏واگن آن وارد کشور و تحویل سازمان های قطار شهری تبریز، اصفهان و شیراز شده است.‏
نماینده شهرداران کشور در شورای سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، شمار واگن های تحویلی به سازمان های قطار شهری ‏با احتساب رام های ۱۸ و ۱۹، سهم تبریز را ۴۰ دستگاه واگن، اصفهان ۳۰ دستگاه واگن و شیراز ۲۵ دستگاه واگن اعلام ‏کرد.‏
نجفی با اشاره به اینکه رام پنجم در حال صدور ‏PIC‏ است گفت: رام‌های ششم و هفتم در حال تست و راه‌اندازی است و رام ‏هشتم قطار شهری که متشکل از ۵ دستگاه واگن  در حال حمل به سایت تبریز است، به‌زودی به وارد این شهر می شود.‏
‏ وی همچنین از ساخت ۲۰ دستگاه واگن خبر داد که تا پایان تیرماه سال جاری به تبریز خواهد رسید.‏
نجفی اظهار داشت: با راه‌اندازی مرکز مونتاژ واگن‌ در تبریز، واگن های سه‌ کلان‌شهر  اصفهان، شیراز و تبریز در این شهر ‏مونتاژ و این کلانشهر از تولیدکنندگان واگن در کشور و منطقه خواهد شد.‏
شهردار تبریز همچنین با اشاره به حرکت دو رام مترو در فاز نخست خط یک قطار شهری تبریز گفت: مابقی رام ها در حال ‏انجام تست های گرم و سرد بوده و با پیگیری توسعه خطوط، به تدریج به پروژه قطار شهری تبریز اضافه می شوند.‏

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵