بازدید از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی تبریز
بازدید از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی تبریز

مهرتبریز-دانشجویان دانشگاه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز بازدید کردند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طبق هماهنگی های به عمل آمده دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز دانشجویان بهداشت محیط این دانشگاه برای آشنایی با روند حمل، توزین و دفن […]

مهرتبریز-دانشجویان دانشگاه بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز بازدید کردند.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛طبق هماهنگی های به عمل آمده دانشگاه علوم پزشکی تبریز با سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تبریز دانشجویان بهداشت محیط این دانشگاه برای آشنایی با روند حمل، توزین و دفن پسماندهای شهری از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی تبریز بازدید کردند.
دکتر اصل هاشمی مدرس دانشگاه علوم پزشکی تبریز برای تنویر افکار دانشجویان بهداشت محیط، ایشان را برای بازدید از نزدیک مراحل حمل و نقل، توزین و دفن پسماندهای شهری طی یک اردوی یک روزه به سایت میانی و مرکز دفن پسماند آورد.
در این بازدید مهندس قاصدی، مدیر مرکز دفن مهندسی و بهداشتی و مهندس هادی حسنی کارشناس سازمان مدیریت پسماند و مدیر تصفیه خانه شیرابه پسماندهای شهری توضیحات جامع و کاملی از نحوه مدیریت پسماند، تصفیه شیرابه پسماندهای شهری و… برای دانشجویان روشن فکر و جویای علم بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تبریز ارائه دادند.