بازدید میدانی ایرج شهین باهر از اقدامات مرمتی بازار تبریزشهردار تبریز پیگیر امور مرمتی بازار تاریخی تبریز
بازدید میدانی ایرج شهین باهر از اقدامات مرمتی بازار تبریزشهردار تبریز پیگیر امور مرمتی بازار تاریخی تبریز
مهرتبریزشهردار تبریز با حضور در بخش های مختلف بازار تبریز، از اقدامات مرمتی آن بازدید کرد.

مهرتبریزشهردار تبریز با حضور در بخش های مختلف بازار تبریز، از اقدامات مرمتی آن بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ به منظور نظارت و پیگیری امور مرمتی بازار تاریخی تبریز، صبح امروز ایرج شهین باهر، شهردار تبریز به همراه سعید نیکوخصلت، عضو شورای شهر تبریز و علی مدبر، شهردار منطقه ۸، از اقدامات مرمتی و کفسازی بازار بازدید کرده و در جریان امور مرمتی قرار گرفت.

در این بازدید شهردار تبریز ضمن رضایت بخش خواندن سرعت عمل پروژه مرمتی بازار، خواستار هویت بخشی به بازار و ایجاد امکانات فرهنگی، گردشگری و رفاهی در تیمچه ها و کاروانسراهای بازار تاریخی شد.

به گفته علی مدبر، شهردار منطقه ۸ تبریز، ۶۰ تا ۷۰درصد کل مسیرهای اصلی بازار تبریز کف سازی شده است و تلاش می شود تا پایان سال آینده کل مسیرهای اصلی بازار کف سازی می شود.

همچنین عملیات کف سازی راسته یمن دوزان و کفاشان بازار تبریز با پیشرفت فیزیکی ۷۰درصد درحال انجام است.

ایرج شهین باهر امروز همچنین از آخرین وضعیت مرمت و احیا سرای ایکی قاپیلی بازار تبریز که در اردیبهشت ماه سال جاری دچار حریق شده بود، بازدید کرد.