به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ آبرسانی به ۱۲۱ روستای محروم آذربایجان شرقی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران انجام می شود. این طرح که با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات […]

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ آبرسانی به ۱۲۱ روستای محروم آذربایجان شرقی با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران انجام می شود.
این طرح که با مشارکت قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) و سازمان بسیج سازندگی سپاه پاسداران با اعتباری بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت زدایی انجام می شود که شامل لوله گذاری ۲۴۰ کیلومتر خط انتقال و شبکه توزیع، احداث ۳۴ باب مخزن با ظرفیت ۵۵۷۰ متر مکعب، احداث ۱۰ مورد ایستگاه پمپاژ با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه و حفر ۵ حلقه چاه با ظرفیت ۱۰۰ لیتر بر ثانیه می باشد.
با اجرای این پروژه ۱۱۷۸۵ خانوار و ۳۹۸۰۹ نفر جمعیت روستایی تحت پوش آبرسانی پایدار قرار می گیرد.