بازنگری مستندات تعالی سازمان در کمیته راهبری منطقه٨ عملیات انتقال گاز
بازنگری مستندات تعالی سازمان در کمیته راهبری منطقه٨ عملیات انتقال گاز

مهرتبریز: بمنظور برنامه ریزی های مناسب جهت نیل به موفقیت های جدید با استفاده از مدل تعالی سازی EFQM-2013 و حرکت به سوی تعالی، دومین جلسه با محوریت خودارزیابی، تدوین اظهارنامه و شرکت در جایزه تعالی سازمانی در منطقه ۸ عملیات تشکیل شد.

به گزارش مهرتبریز، در ابتدای این جلسه، یداله بایبوردی، مدیر منطقه ۸ ، ضمن توصیه های لازم به تمامی کارکنان در جهت بسط و ارتقاء سطح کمی و کیفی ارائه خدمات، خواستار همکاری های مستمر با مسئولین تعالی سازمانی شد.
در ادامه، مهرداد چهری، رئیس تحلیل سیستمها و مدیریت انرژی منطقه ۸ عملیات انتقال گاز و دبیر تعالی سازمان، ضمن تشریح اهداف و معیارهای مدل تعالی سازی EFQM-2013 گفت: این مدل ها برای سنجش و مقایسه عملکرد سازمان ها به کار می روند ضمن اینکه یک سازمان را قادر می سازند تا میزان موفقیت های خود را در اجرای برنامه ها در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار داده و نقاط قوت و ضعف خود را شناسائی و با تعریف و انجام پروژه ها و برنامه های بهبود و تنظیم ( Action plan) به سمت تعالی حرکت کند.
چهری همچنین در خصوص لزوم اجرای طرح EFQM در مناطق عملیاتی، الزامات شرکتی و وزارتی، چهارچوب تدوین اظهارنامه و مهلت ارسال آن به ستاد، لزوم تشکیل و فعالیت کمیته های تعالی، منطق رادار، شرکت در جایزه تعالی سازمان، لزوم یکپارچه سازی تمامی ارزیابی های سالیانه داخلی منطقه شامل( سیستم های مدیریتی ایزو، نظام مشارکت، طرح تکریم ارباب رجوع و کارکنان، سلامت نظام اداری و…) توضیحات مفصلی به شرکت کننده گان ارائه نمود.
در پایان جلسه به سوالات مطرح شده حاضرین پاسخ های لازم از سوی مدیریت، مدیر و دبیر تعالی سازمانی ارائه گردید.

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵