بانوی مهر؛ فرصتی برای ایجاد نمایشگاه دائمی برای بانوان کارافرین
بانوی مهر؛ فرصتی برای ایجاد نمایشگاه دائمی برای بانوان کارافرین
مهر تبریز: شهردار منطقه هفت بازارچه بانوی مهر را فرصتی برای ایجاد نمایشگاه دائمی برای بانوان کارآفرین عنوان کرد.

به گزارش مهر تبریز، اصغرآدی بیگ در جلسه ای با حضورمعاونین ومدیران و برخی از بانوان سرپرست خانواده در محل شهرداری منطقه در  بررسی وضعیت بازارچه بانوی مهر و موضوع اشتغال بانوان گفت: شهرداری این منطقه زیرساختهای بسیار خوبی دارد که در حمایت از اشتغالزیی و چرخه تولید مشاغل خانگی آنها را در اختیار سازمان های مردم نهاد برای بهره مندی قرار خواهد داد.

وی با اشاره به اینکه سازمان های مردم نهاد از فرصت ها و امکانات این شهرداری برای پیشبرد اهداف اشتغالزایی و حمایت از بانوان سرپرست خانواده با ارائه طرح های عملی بهره ببرند، اظهار داشت: بازارچه بانوی مهر زمینه تبدیل شدن به نمایشگاه دائمی را دارد تا از این طریق با بهره گیری از توان بانوان کارآفرین، بزرگترین دغدغه آنها را در خصوص نحوه عرضه تولیدات و بازاریابی هموار کند.
آدی بیگ با بیان اینکه مشکلات اقتصادی شرایط اجتماعی و فرهنگی شهر را نیز تحت تاثیر قرار داده و زمینه ساز بحران های مختلف اجتماعی می شود، افزود: شهرداری منطقه هفت در راستای پیشگیری از معضلات اجتماعی در شرایط کنونی و حمایت از کاآفرینان برنامه‌ها و اقدام های مختلفی را در دستور کار دارد که یکی از آنها توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با همکاری سازمان های مردم نهاد است.
این جلسه هم اندیشی در خصوص بررسی وضعیت بازارچه بانوی مهر و موضوع اشتغال بانون با استفاده ازسازمان های مردم نهاد بود که صحبتهایی در زمینه مشکلات مجموعه و جامعه مخاطب خود و فرصت های همکاری با شهرداری پرداختند.