طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز تدوین می‌شود
طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز تدوین می‌شود
مهرتبریز-اعضای شورای اسلامی شهر با لایحه یک‌فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر انجام مطالعات طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس تهران و بدون الزام به برگزاری مناقصه موافقت کردند.

مهرتبریز-اعضای شورای اسلامی شهر با لایحه یک‌فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر انجام مطالعات طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس تهران و بدون الزام به برگزاری مناقصه موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛علی‌نوای باغبان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شهرداری تبریز در این خصوص گفت: این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز طرح و ردیف آن به تصویب رسیده است.

وی افزود: این طرح قبلا مشاور دیگری داشت که بدون علت رها شده و باید نسبت به انجام این طرح اقدام شود تا پروژه‌ها با احتساب طرح جامع حمل و نقل و ترافیک طراحی و اجرا شوند.

باغبان خاطرنشان کرد: این لایحه مصوبه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز را دارد.

روح‌الله رشیدی، رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر نیز در ارتباط با این لایحه گفت: طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهری باید سریعا انجام یافته و مبنای اقدامات شهری باشد.

وی افزود: پیش‌نویس قراداد مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک قبل از امضا به شورا ارایه و مورد بررسی قرار گیرد.

محبوب عبدالله‌پور، رییس سازمان مدیریت و شبکه مهندسی شهرداری نیز در این رابطه گفت: مطالعات طرح جامع ترافیک بر عهده سازمان مهندسی و شبکه مدیریت حمل و نقل است.

وی خاطرنشان کرد: اولین طرح جامع ترافیک تبریز در سال ۱۳۷۹ تدوین شده و بعد از آن در سال ۱۳۸۵ با چشم‌انداز ۱۵ ساله طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهری تبریز تدوین شده است که مدت این طرح تا پایان سال ۱۴۰۰ است.

عبدالله‌پور یادآور شد: موسسه عاشورا در سال ۱۳۹۸ اقدام به آغاز مطالعات ترافیکی کرده که این اقدام نیمه‌کاره مانده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر همکاری با دانشگاه تبریز نیز گفت: دانشگاه تبریز نه گروه و نه رشته تخصصی در این حوزه دارد.

عبدالله‌پور با اشاره به اعتبار تخصیص یافته برای انجام مطالعات طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهری گغت: برای ‌تدوین طرح مطالعات جامع ترافیک و حمل و نقلی تبریز مبلغ قرارداد ۲۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

لایحه یک‌فوریتی شهرداری تبریز مبنی بر انجام مطالعات طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهر تبریز با مشارکت دانشگاه تربیت مدرس تهران و بدون الزام به برگزاری مناقصه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر رسید.