بررسی اماکن تابستان گذران آفت سن گندم در شهرستان اهر
بررسی اماکن تابستان گذران آفت سن گندم در شهرستان اهر
مهرتبریز- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر از بررسی اماکن تابستان گذران آفت سن گندم در این شهرستان خبر داد.

مهرتبریز- مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر از بررسی اماکن تابستان گذران آفت سن گندم در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛  مهندس محمد اسدی با بیان این مطلب افزود: با انجام این عملیات و با توجه به طغیان سن گندم در این شهرستان و بررسی روند وضعیت آن برای سالهای آتی، اماکن تابستان گذران این آفت در مراتع مختلف و در ارتفاعات متفاوت مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نتایج حاصله به مدیریت حفظ نباتات سازمان جهادکشاورزی استان ارسال گردید اظهار کرد: این بررسی نشان داد که سن های ماده دارای وزن بالا بوده و تعداد آنها هم در برخی مناطق زیاد مشاهده می شود که نشانگر جمعیت زیاد این آفت در سال آینده خواهد بود.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر ضمن عنوان این مطلب از کشاورزان منطقه خواست تا با همکاری هرچه بیشتر با کارشناسان این مدیریت  در کنترل این آفت که در کاهش عملکرد مزارع موثر هست مبارزه جدی صورت پذیرد.