برنامه‌ریزی برای تعویض ۱۰هزار دستگاه کنتور برق معیوب توسط برق تبریز
برنامه‌ریزی برای تعویض ۱۰هزار دستگاه کنتور برق معیوب توسط برق تبریز
مهرتبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از برنامه‌ریزی برای تعویض 10هزار کنتور برق معیوب خبر داد.

مهرتبریز-مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز از برنامه‌ریزی برای تعویض ۱۰هزار کنتور برق معیوب خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما؛ عادل کاظمی شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب برق و اطمینان از صحت ثبت انرژی مصرفی را امری مهم دانست و گفت: طرح تعویض کنتورهای معیوب در دو فاز شناسایی کنتورهای معیوب و تعویض آنها برنامه‌ریزی شده است و در فاز اول این طرح، طی ۹ ماه ابتدایی سال‌جاری، بیش از ۱۵هزار دستگاه کنتور برق معیوب شناسایی شده است.

کاظمی در تشریح معیارهای انتخاب کنتور معیوب جهت تعویض اظهار داشت: بیش از ۴هزار دستگاه کنتور در طی تست و بازرسی لوازم اندازه‌گیری مشترکین شناسایی شده‌اند که از این تعداد بیش از ۱۱۰۰ دستگاه به دلیل دستکاری و نزدیک به ۳۰۰۰ دستگاه به دلیل معیوب بودن کنتورها و یا داشتن خطای غیرمجاز نیاز به تعویض دارند.

وی ادامه داد: علاوه بر شناسایی لوازم اندازه‌گیری در مرحله‌ی تست و بازرسی تعداد ۱۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه کنتور نیز براساس گزارش‌های کنتورنویسی عمدتا با ایراداتی مانند خرابی و عدم ثبت کارکرد، شکستگی شیشه‌ی کنتور و …شناسایی شده‌اند.

کاظمی همچنین با اشاره به شروع فاز دوم اجرای طرح، عملکرد تعویض کنتورهای معیوب از آبان تا پایان آذرماه ‌سال‌جاری تصریح کرد: در این مدت، تعداد ۱۰۶۹ دستگاه کنتور معیوب تعویض شده است.

به گفته‌ی وی، با شناسایی و تعویض کنتورهای معیوب مذکور، حدود ۱٫۲ میلیون کیلووات ساعت انرژی احصاء شده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز در پایان ابراز امیدواری کرد: سهمیه‌ی تحویل کنتور دیجیتال شرکت توزیع برق تبریز در سال ۹۸، ۱۰هزار دستگاه تعیین شده است که این سهمیه طی ۳ مرحله تا پایان سال تحویل گرفته و در مشترکین عمدتا خانگی و تجاری نصب خواهد شد.