برگزاری جلسه هماهنگی کشت قراردادی گندم در آذرشهر
برگزاری جلسه هماهنگی کشت قراردادی گندم در آذرشهر

مهرتبریز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر از برگزاری جلسه هماهنگی کشت قراردادی گندم در این شهرستان با حضور مهندس خلفاپور نماینده سازمان تعاون روستایی، مسوولان مراکز و کارشناسان ذیربط این شهرستان خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس حسن علیوند در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت کشت قراردادی و سابقه موضوع در […]

مهرتبریز-مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آذرشهر از برگزاری جلسه هماهنگی کشت قراردادی گندم در این شهرستان با حضور مهندس خلفاپور نماینده سازمان تعاون روستایی، مسوولان مراکز و کارشناسان ذیربط این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس حسن علیوند در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت کشت قراردادی و سابقه موضوع در کشور گفت: به منظور حمایت از کشاورزان طرف قرارداد طرح، بهبود معیشت و تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای آنها و در نتیجه، افزایش عملکرد محصول، طرحی موسوم به کشت قراردادی پیش‌بینی شده است که کشاورز در قالب این طرح، با انعقاد قراردادی در مراکز جهاد کشاورزی شهرستان، بدون پرداخت هزینه، کود شیمیایی مورد نیاز خود را دریافت می کنند و بدون پیش پرداخت، محصول گندم خود را بیمه می کند و تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار می گیرد و در زمان تحویل محصول به اداره تعاون روستایی، هزینه کود و بیمه از حساب کشاورز کسر می شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد می شود هماهنگی لازم با بانک عامل درباره سرعت بخشی به روند اخذ سفته بانکی توسط کشاورزان به عمل آید گفت: براساس این طرح، کشاورز طرف قرارداد با اطمینان بیشتری به تغذیه مطلوب اراضی و رسیدگی بیشتر به زراعت می پردازد و در نتیجه  افزایش عملکرد در طول دوره تولید پیش می آید.

مهندس خلفاپور نیز در ادامه نحوه اجرای قرارداد، مشوقهای پیش‌بینی شده برای کشاورزان و میزان تضمین ‌های لازم برای طرح را برشمرد.

گفتنی است حاضران در جلسه درباره اهداف طرح، مزایای آن برای کشاورزان، نحوه انعقاد قراردادها، محاسبه میزان تضمین ‌های مورد نیاز، تعهدات سازمان و بهره برداران به عنوان طرفهای قرارداد بحث و تبادل نظر کردند.