برگزاری مانور سراسری  اطفا حریق جنگل و مرتع در آذربایجان‌شرقی
برگزاری مانور سراسری  اطفا حریق جنگل و مرتع در آذربایجان‌شرقی

مهرتبریز:مدیرکل حفاظت محیط زیست  آذربایجان‌شرقی از برگزاری مانور سراسری شناسایی و مقابله با حریق جنگل و مرتع با مشارکت اعضای کارگروه اطفا حریق جنگلها و مراتع استان ، استانهای شمالغرب کشور، جوامع محلی و سازمان‌های مردم‌ نهاد در  ۲۰ تیر ماه خبر داد.

به گزارش مهرتبریز، دکتر حمید قاسمی گفت: با توجه به اینکه هر ساله بخش وسیعی از جنگل‌ها و مراتع کشور و به ‌ویژه استان آذربایجان‌شرقی طعمه حریق شده و این سرمایه ملی بر اثر آتش‌سوزی نابود می‌شود به همین دلیل پیشگیری و شناسایی نقاط بحرانی آتش‌سوزی و اطفای به ‌موقع حریق جزو اولویت‌های عملیاتی ستاد اطفا حریق استان قرار دارد.
وی افزود: هدف از برگزاری مانور اطفاء حریق در آذربایجان شرقی  آمادگی و هم افزایی دستگاه های اجرایی در بحث مقابله با آتش سوزی جنگل‌ها و مراتع بوده و استان آذربایجان شرقی به عنوان استان معین در بحث برگزاری این مانور منطقه ای بوده و پنج استان دیگر نیز در این مانور شرکت می کنند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی گفت:این مانور در ۲۰ تیرماه در منطقه حفاظت شده یای قاری(فندقلو) شهرستان اهر برگزار خواهد شد.