مهرتبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برگزاری مسابقات ورزشی "جام پرچم" زمینه را برای افزایش و گسترش فعالیت ورزشی و نشاط و سلامتی نونهالان و نوجوانان فراهم می کند.

مهرتبریز-رئیس شورای اسلامی شهر تبریز گفت: برگزاری مسابقات ورزشی “جام پرچم” زمینه را برای افزایش و گسترش فعالیت ورزشی و نشاط و سلامتی نونهالان و نوجوانان فراهم می کند.

به گزارش خبرنگارما در تبریز؛ شهرام دبیری در آئین افتتاحیه نخستین دوره مسابقات ورزشی جام پرچم، اظهار کرد: این مسابقات تنها به یک یا دو رشته خلاصه نشده و در چند رشته ورزشی برگزار می شود که همین می تواند زمینه را برای رقابت ورزشکاران رشته های مختلف فراهم کند.

او ادامه داد: برگزاری چنین مسابقاتی که در حکم ورزش همگانی و عمومی دارد، موجب افزایش سلامتی افراد جامعه می شود و ما امیدواریم که شاهد یک جامعه با نشاط و سالم باشیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تبریز در عین حال به ضرورت گسترش ورزش در بین رده ها و بخش های مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: شهر تبریز یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و بر این اساس باید آمار ورزشکاران نیز افزایش یافته و متناسب با تعداد جمعیت باشد.