برگزاری نخستین دوره توجیهی بدو خدمت هماهنگ کشوری دردانشگاه علوم پزشکی تبریز
برگزاری نخستین دوره توجیهی بدو خدمت هماهنگ کشوری دردانشگاه علوم پزشکی تبریز

  به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سری اول آزمون توجیهی بدو خدمت هماهنگ کشوری که بزرگترین آزمون حضوری توجیهی بدو خدمت با سفارش مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مشترک مدیریت منابع انسانی دانشگاه و سازمان سنجش آموزش و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کلان منطقه ۲ […]

 

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛سری اول آزمون توجیهی بدو خدمت هماهنگ کشوری که بزرگترین آزمون حضوری توجیهی بدو خدمت با سفارش مدیریت منابع انسانی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و با همکاری مشترک مدیریت منابع انسانی دانشگاه و سازمان سنجش آموزش و معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کلان منطقه ۲ آمایشی  از ساعت ۹ الی ۱۰:۴۰ صبح روز پنجشنبه نوزده اسفند ۱۴۰۰ به صورت حضوری برگزار شد.
این آزمون در شهر تبریز در دو حوزه خواهران به تعداد ۴۰۱ نفر در دانشکده پیراپزشکی و حوزه برادران به تعداد ۲۶۹ نفر در مرکز آزمون دانشگاه و با حضور رئیس آموزش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،خانم ربابه موسی قلیزاده با موفقیت اجرا شد.
همچنین آمار شرکت کننده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز بعنوان رئیس کلان منطقه آمایشی ۲ و دانشگاه های زیر مجموعه در اولین سری دوره توجیهی بدو خدمت کشوری بصورت زیر ارائه شد.
دانشگاه مرد زن مجموع
تبریز ۲۶۹ ۴۰۱ ۶۷۰
اردبیل ۲۵۶ ۲۳۷ ۴۹۳
ارومیه ۳۳۹ ۳۸۱ ۷۲۰
خلخال ۳۰ ۴۴ ۷۴
خوی ۱۴۶ ۱۹۵ ۳۴۱
سراب ۴۱ ۱۱۲ ۱۵۳
مراغه ۵۷ ۸۸ ۱۴۵

 

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵