برگزاری همایش بزرگ کوهروی به مناسبت روز ورزش در تفرجگاه عینالی تبریز
برگزاری همایش بزرگ کوهروی به مناسبت روز ورزش در تفرجگاه عینالی تبریز

مهر تبربیز-همایش بزرگ کوهروی به مناسبت روز ورزش و تربیت بدنی در تفرجگاه عینالی تبریز برگزار می شود. همراه با اجرای برنامه های متنوع آموزشی و ورزشی و اهداء جوایز به قیدقرعه شروع کوهروی از ورودی اصلی تفرجگاه ساعت ۸:۳۰ صبح روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه۹۷ روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید! […]

مهر تبربیز-همایش بزرگ کوهروی به مناسبت روز ورزش و تربیت بدنی در تفرجگاه عینالی تبریز برگزار می شود.
همراه با اجرای برنامه های متنوع آموزشی و ورزشی و اهداء جوایز به قیدقرعه
شروع کوهروی از ورودی اصلی تفرجگاه
ساعت ۸:۳۰ صبح
روز پنجشنبه ۲۶ مهرماه۹۷

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵