برگزاری کارگاه آموزشی نقش فعالیت ورزشی در پیشگیری از عوارض سالمندی
برگزاری کارگاه آموزشی نقش فعالیت ورزشی در پیشگیری از عوارض سالمندی

مهرتبریز-کارگاه آموزشی نقش فعالیت ورزشی در پیشگیری از عوارض سالمندی با حضور ۴۵ نفر از شهروندان، مربیان و ورزشکاران در منطقه آزاد ارس برگزار شد.‌ به گزارش خبرنگار ما از تبریز،در این کارگاه حاضرین با فواید فعالیت بدنی در بهبود کیفیت زندگی به‌خصوص در میانسالی و سالمندی و نحوه انجام فعالیت بدنی در سنین بالا […]

مهرتبریز-کارگاه آموزشی نقش فعالیت ورزشی در پیشگیری از عوارض سالمندی با حضور ۴۵ نفر از شهروندان، مربیان و ورزشکاران در منطقه آزاد ارس برگزار شد.‌

به گزارش خبرنگار ما از تبریز،در این کارگاه حاضرین با فواید فعالیت بدنی در بهبود کیفیت زندگی به‌خصوص در میانسالی و سالمندی و نحوه انجام فعالیت بدنی در سنین بالا آشنا شدند.‌