کارگاه آموزشی شایستگی رعایت اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق برگزار شد
کارگاه آموزشی شایستگی رعایت اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق برگزار شد
مهرتبریز-دوره آموزشی شایستگی رعایت اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش برگزار شد.

مهرتبریز-دوره آموزشی شایستگی رعایت اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه سیمبانان شرکت توزیع نیروی برق تبریز توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛ دوره آموزشی شایستگی رعایت اصول ایمنی در شبکه های توزیع برق ویژه سیمبانان شرکت توسط دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی و آموزش با حضور نمایندگان سازمان فنی و حرفه ای شماره یک تبریز در محل ستاد مرکزی برگزار شد
این دوره آموزشی با هدف تقویت فرهنگ ایمنی و افزایش دانش فنی کارکنان در راستای کاهش حوادث و آسیب دیدگی همکاران به مدت 50 ساعت و با حضور 15 نفر از همکاران شرکت اجرا شد.
طی این کارگاه آموزشی دستورالعمل های ایمنی، روش های اطفاء حریق ناشی از اتصال برق، نجات فرد حادثه دیده از بالای تیر، حالت های مختلف برق گرفتگی و روش های پیشگیری توسط مدرسین دوره آقایان حسین پاشا و علی قاسم نژاد ارائه شد.
افزایش توجه همکاران به دستورالعمل های ایمنی و اهمیت آن در قابلیت اطمینان شبکه و انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای جلوگیری از بروز حوادث از نتایج پیش بینی شده این کارگاه است.