برگزاری ۶۷ مانور در سطح شرکت گاز استان در سال ۹۵
برگزاری ۶۷ مانور در سطح شرکت گاز استان در سال ۹۵

مهرتبریز: به منظور حفظ آمادگی های لازم در برابر حوادث ،مقابله با بحرانها رعایت مسائل ایمنی و پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی ۶۷ مانور درسال گذشته در سطح شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شده است.

به گزارش مهرتبریز، مدیرعامل شرکت گاز استان با اعلام این مطلب گفت: با توجه به ماهیت خطیر گازرسانی پایدار و مطمئن  ، اهمیت رعایت مسائل ایمنی در جهت  پیشگیری و کاهش حوادث احتمالی ودر راستای مقابله با بحرانها وتهدیدات  احتمالی وحفظ آمادگی نیروها ۶۷ مانور در سطح شرکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شده است

ولی اله دینی در زمینه اهداف برگزاری مانورها توضیح داد: بالابردن سطح آگاهی و آمادگی کارکنان امدادی و عملیاتی و سایر کارکنان ، افزایش سرعت عمل، هماهنگی با واحدهای درون و برون سازمانی، شناسایی نقاط ضعف و قوت و انجام اقدامات اصلاحی در خصوص رفع نقاط ضعف از مهمترین اهداف برگزاری این مانورها می باشد
وی در خصوص ضرورت برگزاری مانورهای آمادگی  از سوی واحد HSE اظهار داشت : شناسایی بحران ها ، اولویت بندی و مهار آنها وارتقاء سطح آمادگی و توانایی کارکنان بخصوص نیروهای عملیاتی و امدادی و حصول از اقدام به موقع در حوادث و بحران ها و تحلیل و ارزیابی در کنترل بهتر بحرانها و بهبود عملکرد وکارایی نیروها بسیار موثر است وبایستی بصورت مدون انجام گیرد .
وی اظهار داشت: از تعداد ۶۷ مورد مانور ۵۷ مانور با اطلاع قبلی و ۱۰ مانور بدون اطلاع قبلی در مناطق و شهرستان ها به اجرا در آمده است.
وی در خصوص انواع مانورهای برگزار شده افزود : مانورهای برگزار شده در سال ۹۵ عمدتاً اختصاصی و عمومی بوده و مانورهای اختصاصی در خصوص افت فشار ، برخورد بیل مکانیکی با تأسیسات و شبکه گاز ، آتش سوزی در ایستگاه ها ، یخ زدگی شبکه ، ریزش مرکاپتان برگزار شده و مانورهای عمومی که در برگیرنده تمامی کارکنان می باشد می توان به اجرای مانور زلزله و آتش سوزی اشاره نمود.
 وی  در خاتمه با تأکید بر انجام تمرینات و تداوم اجرای مانورها در سالجاری گفت: در سالجاری علاوه بر اجرای مانوردر سطوح مختلف برای اولین بار مانور دور میزی برای مدیران ، روسای  ستادی ،عملیاتی ، نواحی و واحدها برگزار خواهد شد.