بهره وری منابع انسانی کلید حل موانع تولید است
بهره وری منابع انسانی کلید حل موانع تولید است

مهرتبریز-مدیرعامل ایران خودرو تبریز در نشست کاری با کارکنان در محل سالن های تولید و مونتاژ این مجموعه صنعتی گفت: منابع انسانی اصلی ترین مولفه بهره وری تولید و افزایش کارایی و اشتغال مولد است و رمز پیشرفت هر سازمان یا مجموعه صنعتی مرهون تلاش و کوشش آنها در رشد اقتصادی و رونق مضاعف صنعت […]

مهرتبریز-مدیرعامل ایران خودرو تبریز در نشست کاری با کارکنان در محل سالن های تولید و مونتاژ این مجموعه صنعتی گفت: منابع انسانی اصلی ترین مولفه بهره وری تولید و افزایش کارایی و اشتغال مولد است و رمز پیشرفت هر سازمان یا مجموعه صنعتی مرهون تلاش و کوشش آنها در رشد اقتصادی و رونق مضاعف صنعت است.

به گزارش خبرنگارما در تبریز،حمید حاجی زاد منصور در ارتباط با مسائل کارکنان گفت: بسیاری از مسائل مربوط به حوزه منابع انسانی حل و فصل شده و طبق برنامه ریزی های انجام شده تا آخر سال پرداخت می شود.

وی افزود: خوشبختانه با پیگیری های انجام شده تاکنون، کارکنان معوقات حقوق نداشته و مزایای قانونی مطابق با قانون کار و زودتر از موعد پرداخت شده است.

طبقه بندی مشاغل کارکنان از اول آبان ماه اجرا شده است

مدیر عامل ایران خودرو تبریز در بخش مهمی از سخنان خود گفت: با تلاش و همت اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان و اخذ تأییدیه های لازم، طرح طبقه بندی کارکنان با احتساب ضریب ریالی مزدی و شغلی بطور کامل از اول آبان ماه سال جاری اجراشده و ما به التفاوت ​اجرای این طرح از اول سال ۱۴۰۰ محاسبه و در عرض ۴ ماه باقیمانده سال به حساب کارکنان واریز خواهد شد.

حاجی زاد منصور تصریح کرد: اجرای طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان ایران خودرو تبریز در سطح صنایع استان بی سابقه است.

​پرداخت پاداش شش ماهه تولید به کارکنان

مدیرعامل ایران خودرو تبریز بیان کرد: در راستای افزایش بهره وری تولید پاداش شش ماهه تولید برای کارکنان در سطح گروه صنعتی ایران خودرو محاسبه و پرداخت شده است.

طرح همسان سازی تقریبی پاداش های غیرنقدی اجرا شده است

حاجی زاد منصور در ادامه سخنان خود بر طرح همسان سازی تقریبی پاداش های غیرنقدی کارکنان با گروه صنعتی ایران خودرو افزود: پیرو رایزنی صورت گرفته با گروه صنعتی ایران خودرو مقرر شده است تمامی پاداش های غیرنقدی کارکنان بصورت تقریباً یکسان پرداخت شود.

وی همچنین یادآور شد: با توجه به تعطیلی توافقی کلیه پنجشنبه های هفته در طول سال که ایران خودرو تبریز در مقایسه با سایر صنایع استان از این امر مستثنی است، و درصورت کار تقریباً مبلغ شش میلیون ریال فقط بابت اضافه کاری پنجشنبه ها برای کارکنان محاسبه و پرداخت می شود.