بجای ناامن جلوه دادن استان، برای جذب سرمایه گذار و سرمایه در استان تکاپو کنید
بجای ناامن جلوه دادن استان، برای جذب سرمایه گذار و سرمایه در استان تکاپو کنید

مهر تبریز: درست در زمانیکه تبریز خود را برای سال ۲۰۱۸ آماده می کند وظیفه ایجاب می کند بجای نا امن جلوه دادن ‏استان و سلب اعتماد از مدیران استانی برای جلب و جذب سرمایه گذار و سرمایه برای استان و شهر تکاپو کنید.‏

به گزارش مهر تبریز، هر کس به حساب خودش رسیدگی کند سود می برد و هر کس از خود (اعمالش) غافل شود ، زیان می ‏کند و هر کس عبرت بگیرد ، بینا می شود.(مسند الرضا،ج ۱)‏
اسفند ماه ۱۳۹۴ در زمانی که شور و تبلیغات برای انتخابات دوره دهم مجلس شورای ‏اسلامی در جریان بود خبر بازداشت چند تن از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در میان بهت و حیرت مردم به گوش ‏می رسید.شایعه و حرف و حدیث ها هر لحظه رنگ و بویی به خود می گرفت . عده ای با اشتیاق فراوان به انتخابات می ‏نگریستند و عده ای این بازداشت ها را امری سیاسی و فشار می دانستند.ولی آنچه مهم است خلاف از طرف هر کسی ‏باشد باید رسیدگی شود  و مجرم بودن خطاکار را فقط و فقط قانون و قاضی مشخص می کند ولا غیر.‏

این بازداشت ها ادامه یافت و دامن تعدادی از مدیران ارشد شهرداری را هم گرفت.در این گذر عده ای به شور آفرینی و ‏موج سواری پرداختند و فارغ از اینکه چه بر سر اعتماد ترک برداشته مردم شهر می آید و وظیفه رسیدگی کننده بر ‏عهده چه کسی است، سعی کردند ذهن مردم را سیاه نقاشی کرده و استقلال قوه قضائیه را زیر سؤال ببرند.‏

بر اساس ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود ‏اسلامی برابر ضوابط قانونی بر عهده رئیس حوزه قضایی می باشد.‏
همچنین رسیدگی به اتهامات نیز سیر قانونی دارد و هر اقدامی خارج از این سیر خود عملی غیر قانونی تلقی خواهد شد.‏
نهادهای انتظامی،امنیتی و قوه قضائیه بنا به قانون هماهنگ عمل کرده و به روشن کردن زوایای مختلف اتهامات ‏پرداخته اند که این اقدام به محتویات و قابل دفاع بودن استنادات پرونده افزوده و هر شبهه ای را رفع می کند.‏
در این میان عملکرد یکی از نمایندگان مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی سؤالاتی را برای مردم پیش آورده است.‏
جناب آقای بیگی بار ها در حرف و عمل سیستم قضایی استان و به تبع آن نهادهای همکاری کننده را زیر سؤال برده ‏اند.

ایشان در سخنانی پیش داورانه برای دادگستری استان و نهادهای مرتبط،  تعیین تکلیف کرده و متذکرشدند: مسئولین استان و شهر ‏قصد دارند این پرونده ها را بدون رسیدگی در همین مرحله رها کنند.‏
برادر بزرگوار جناب آقای بیگی با علم به اینکه نظارت برحسن اجرای قانون وظیفه ذاتی نمایندگی است؛ اما ،
الف- استنادات شما برای گفته خود چیست و چرا برای مردم  به صورن شفاف بیان نکرده اید؟
ب- هنوز برای متهمان کیفر خواست صادر نشده است و به قید وثیقه آزاد شده اند و هستند کسانی که هنوز مراحل تحقیقات ‏آنان به اتمام نرسیده و یا به دلیل پاره ای از مشکلات چندین ماه است که در بازداشت به سر می برند و تا کیفر ‏خواست صادر نشود بر اساس قانون نمیشود حکم قضایی صادر کرد.‏
ج-  هدف از کشاندن نمایندگان بزرگوار دیگر استان ها برای این موضوع به تبریز چیست؟ قانون در همه جای کشور یکسان ‏است به مدیران استان اعتماد نمی کنید و یا خود را فراتر از قانون می دانید!!!‏

د- مدام به فرماندار و فرمانداری تبریز به دلیل ضعف نظارت به مصوبات شورا خرده می گیرید؛ولی اگر بیاد بیاورید.

این اعضا در زمان مسئولیت شما در استان تأیید صلاحیت شده اند.گر چه منکر لغزش و خطای افراد در طول زمان ‏نیستیم و تلاش سربازان گمنم امام زمان(عج) نیز جای بسی تشکر و قدردانی دارد.‏
ه- درست در زمانیکه تبریز خود را برای سال ۲۰۱۸ آماده می کند وظیفه ایجاب می کند بجای نا امن جلوه دادن ‏استان و سلب اعتماد از مدیران استانی برای جلب و جذب سرمایه گذار و سرمایه برای استان و شهر تکاپو کنید.‏
ویکی از وظایف ذاتی نمایندگان نظارت بر حسن اجرای قوانین می باشد؛ بهتر نیست همین وظیفه را در قبال برخی ‏پرونده های دیگر مثل پرونده قاضی مرتضوی، خاوری بابک زنجانی و … بیشتر احساس کنید؟
خلاصه اینکه بیایید دست در دست هم دهیم برای اجرای عدالت و قانون در مورد متهمان شورا و شهرداری تبریز،اعتلای وطن و استان .
چرا که ؛ اسلام اجرای عدالت در مورد هر کسی حتی متهم و مجرم را سفارش کرده است و یکی ‏از اصول دین عدالت می باشد.‏
بیایید دستان هم را به مهر بفشاریم و خارج از تعصبات جناحی یا گروهی برای وحدت کلمه و ساختن ایرانی مد نظر ‏امام (ره) و مقام معظم رهبری (حفظ الله) تلاش مضاعف کرده ، اجرای قانون را به سیستم قضایی بسپاریم.اگر قانون درست اجرا نشد هم شما بعنوان نماینده مجلس شورای اسلامی و هم مردم بعنوان شهروندان حق انتقاد و اعتراض ‏قانونی خواهند داشت و آنجاست که از زحمات آن جناب نیز قدران خواهند بود .  یک جانباز و  رزمنده دوران دفاع مقدس(منبع:خبرگزاری آریا)

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیازات ۵ از ۵