بودجه سال ۹۹ برشی از برنامه پنج ساله است
بودجه سال ۹۹ برشی از برنامه پنج ساله است
مهر تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: برنامه های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار شهرداری تبریز دارد که هسته مرکزی این برنامه ها بر اساس توسعه فضای سبز و مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

مهر تبریز-معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز گفت: برنامه های بلندمدت، کوتاه مدت و میان مدت در دستور کار شهرداری تبریز دارد که هسته مرکزی این برنامه ها بر اساس توسعه فضای سبز و مسائل فرهنگی و اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار ما؛ مرتضی موحدنیا ،با اشاره به تصویب برنامه پنج ساله شهرداری تبریز در شورای اسلامی شهر، اظهار کرد: شهرداری تبریز در سال های گذشته سلیقه ای اداره می شد که خوشبختانه اخیرا در دوره پنجم شورای شهر با تصویب برنامه پنج ساله و برنامه بودجه، شاهد سلیقه زدایی در مدیریت شهری هستیم و پروژه ها و طرح ها بر اساس برنامه راهبردی و چشم انداز اجرا می شود.

او ادامه داد: شهرداری تبریز در این دوره برنامه محور بوده و همه ملزم هستند تا طبق این برنامه و چارچوب مشخص شده حرکت کنند. با تصویب برنامه پنج ساله، سردرگمی بین کارکنان و مدیران شهرداری از بین می رود و برای همین اجرای دقیق این برنامه یک ساله بودجه و برنامه توسعه پنج ساله از الزامات است.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز مطالبه گری مردمی را از دیگر ملزومات دانست و گفت: برای همین عملکرد شهرداری و شورا بر اساس این برنامه سنجیده می شود و بدون شک مهمترین رویکرد شهرداری تبریز برنامه محور بودن آن است.

او افزود: بودجه سال ۹۹ برشی از برنامه پنج ساله است. با این برنامه پنج ساله مبنای ارزیابی در شهرداری مشخص می شود و می توان با این برنامه عملکرد شهرداری و شورا را سنجید. در طول این برنامه میزان پیشرفت در مسائلی همچون حمل و نقل عمومی، فضای سبز، مترو، محیط زیست و مسائل فرهنگی و اجتماعی مشخص شده است.

موحدنیا عنوان کرد: بودجه ۹۹ نیز با تاکید ویژه برای توسعه فضای سبز شهری تبریز و مسائل فرهنگی و اجتماعی نگارش شده و در تدوین این برنامه یک ساله از نظرات کارشناسان مربوطه در سازمان ها و مناطق مختلف شهرداری تبریز استفاده شده است.

او با بیان اینکه بودجه ریزی ما به سمت عملیاتی شدن پیش می رود و این موضوع، کار ما را سخت کرده است، یادآور شد: یکی از ویژگی های اصلی بودجه سال آتی، تدوین آن بر مبنای نظرات شهروندان است. برای این منظور طبق نظرسنجی که از شهروندان انجام شد، بیش از ۳۰۰ نظر مردمی به ما رسید که اغلب پیشنهادها در مورد توسعه فضای سبز، محیط زیست، فناوری اطلاعات و هوشمند سازی شهر، توزیع عادلانه خدمات و محله محوری بود.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز اظهار کرد: بودجه ۹۸ واقعی بود و بودجه سال آتی نیز عملیاتی و واقعی خواهد بود. در کنار اینها، تلاش برای کاهش هزینه های جاری تداوم دارد.

او با اشاره به اینکه ادامه نهضت آسفالت در بودجه ۹۹ مورد تاکید است، گفت: باید سالانه بیش از ۵۰۰ هزار تن در سطح شهر آسفالت ریزی انجام شود که این میزان در سال جاری ۱۸۰ هزار تن بود. در سال آتی بودجه مستقلی نیز برای سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تبریز اختصاص می یابد تا هوشمندسازی شهر به صورت ویژه پیش رود.

موحدنیا عنوان کرد: تلاش می کنیم بودجه سال ۹۹ یک هفته زودتر و اواخر دی ۹۸ تقدیم شورا شود.